Aviva Investors
Aviva Investors jest częścią inwestycyjną grupy Aviva – jednej z największych instytucji ubezpieczeniowych w Europie, która jest obecna na rynku od 300 lat. Aviva Investors działa w 16 centrach finansowych na świecie i zarządza aktywami o wartości 290 mld. W Polsce jesteśmy obecni od 2001 roku. Aviva Investors Poland TFI SA należy do największych TFI pod względem wartości aktywów na polskim rynku. Zaufało nam już blisko 55 tysięcy Klientów, którzy powierzyli nam swoje inwestycje o łącznej wartości 18,2 mld zł.

Oferta Aviva Investors Poland TFI obejmuje szeroki wachlarz subfunduszy o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, umożliwiających inwestowanie na wielu rynkach, w różne sektory gospodarki. Posiadamy fundusze dla Klientów indywidulanych oraz dedykowane dla firm. Dla Klientów decydujących się na regularne oszczędzanie przygotowaliśmy programy inwestycyjne: Indywidualny Program Inwestycyjny oraz Pierwszy Krok, skierowany do najmłodszych. Osobom pragnącym zainwestować znaczne środki na preferencyjnych warunkach oferujemy Program VIP. Najnowszą naszą propozycją dla Klientów jest Aktywny Plan Inwestycyjny – aktywnie zarządzane trzy strategie inwestowania.
Aviva Investors Poland TFI SA, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000011017, NIP: 897-15-53-438, wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 12 250 000 zł.